Antik tıptan titreşim tıbbının evrimine

a microscope and colorful liquids in laboratory glasswares
Antik tıptan titreşim tıbbının evrimine
Photo by Kindel Media on Pexels.com

Artık günümüzde, insanı sadece beyin ve vücut olarak gören Newton düşünme modelinden, titreşim bilimine dayanan Einstein paradigmasına geçildi. İnsan bir makine gibi vücut parçalarının bir birleşimi değildir, onu canlandıran bir güç vardır. İşte bu yaşam gücüne titreşim olarak bakan yeni ve modern bir bakış açısı… Bu kavram insanı, fiziksel ve hücresel sistemlerle ara yüz sağlayan karmaşık enerji alanlarından oluşan bir ağ olarak görmektedir [1].

Titreşim tıbbı, hastalıklı durumlar nedeniyle dengede olmayan enerji sistemlerini olumlu yönde etkilemek için özel enerji formları kullanır. Titreşim tıbbı, modern tıptaki gibi sadece anatomik / fizyolojik haritaların göz önünde bulundurulmasına değil, aynı zamanda süptil (ince) enerjilerin, eterik bedenlerin değerlendirilmesine dayanmaktadır [1].

person in red long sleeve shirt holding brown wooden handle
Photo by cottonbro on Pexels.com

Eterik bedenler, enerji akışı ve çakra noktalarının haritalarını ve meridyenlerini içerir. Haritalanabilen enerji hatlarına Ayurveda’da nadi, akupunkturda ise Qi enerji hatları denir. Uzun yıllardır uygulanan, homeopati, Reiki, refleksoloji, yoga terapisi, akupunktur ve Ayurveda gibi birçok iyileşme yöntemi bu süptil enerjilerden yararlanmıştır. Bugün bu yöntemlere inanan çok büyük bir kitle bulunmaktadır [1].

Popüler antik tıp uygulamaları, vücuttaki enerji akışını anlamak için eterik beden haritalarını kullanmıştır. Çin inancına göre yaşam gücü, kanla karışan ‘Yang’ veya ‘Yin enerjisi’ olarak da bilinen ve yaşam dengesini oluşturan Qi enerjisidir [2,3]. Bu inanca göre Yin ve Yang’ın dengesizliği hastalık sürecini yaratır. Qi, ‘meridyenler’ veya özel yollar boyunca bedende akmaktadır. Akupunktur, Qi enerjisini iyileştirmeye, dengelemeye ve uygun akışta olmasını sağlayacak şekilde, belirli enerji noktalarına iğne yerleştirme inancına dayanır [4,5]. Yapılan bir çalışmada akupunktur uygulaması ile plazma ve beyin dokusunda mutluluk hormonlarının arttığı (endomorfin-1, β-endorfin ve serotonin), bunun sonucunda motor fonksiyonlarda ağrının azaldığı, sedasyon (sakinleşme) ve iyileşme sağlandığı bildirilmiştir [6].

therapist pricking skin with needles during treatment procedure
akapunktur
Photo by Ryutaro Tsukata on Pexels.com

Hindistan kökenli ayurveda, çok eski sağlık geleneklerinden biridir [7]. Ayurvedada yaşam, bedenin, duyuların, aklın ve ruhun birlikteliği olarak düşünülür. Ayurvedada, prana (nefes) enerjisinin ‘Nadiler’ boyunca aktığı ve vücudun yapısının beş elementten oluştuğu kabul edilir. Bu beş element su, toprak, ateş, eter ve havadır [8]. Vücut, doshalar’a yani, prakritiye (fenotip) dayanarak değerlendirilir; bu da farklı bireysel doğa anlamına gelmektedir. Yapılan bir araştırmada ayurveda ‘prakriti’ tipleriyle ilişkili olarak, farklı prakritilerin, farklı ilaç metabolizması oranlarına sahip olabileceği hipotez edilmiştir [9].

Ayurveda
Photo by Mareefe from Pexels

Yogada, fizyolojik faydaları olan belirli duruşlarla birlikte, bedeni arındırmak için nefes (Prana) enerjisi kullanılmaktadır [10]. Yogik yaşam tarzı ile ilgili yapılan klinik çalışmalar sonucunda genel sağlık, kanser ve akıl sağlığı sorunlarında iyileşme olduğu gösterilmiştir [10-12].

Başka bir çalışmada, yoga ve meditasyon yaşam tarzının, hücresel yaşlanma üzerindeki etkileri araştırılmıştır. 96 sağlıklı bireyin katıldığı bu çalışmada, bireyler 12 hafta boyunca yoga ve meditasyon uygulamışlardır. Araştırma sonucunda, yoga ve meditasyon uygulaması ile telomer uzunluğu seviyesinin anlamlı düzeyde olmasa da arttığı, hücresel yaşlanma oranının önemli ölçüde azaldığı tespit edilmiştir [13].

flexible sportswoman doing yoga exercise at home
yoganın sağlık üzerindeki etkileri
Photo by Karolina Grabowska on Pexels.com

Yapılan bir araştırmada, uzun süreli transandantal meditasyon program uygulayıcıları, Tibet’li Budist meditasyonunun ileri uygulayıcıları ile karşılaştırıldığında, dikkat farkındalığının yönlerinden duyusal keskinlik, algısal stil ve aynı zamanda bilişsel işlev alanlarında iyileşme olduğu bildirilmiştir [14].

a monk in red robe praying
meditasyonun dikkat farkındalığı üzerindeki etkileri
Photo by cottonbro on Pexels.com

Başka bir yayında, araştırmacılar zihinsel fenomenlerin, büyük bir sinir ağının termodinamik özellikleriyle bağlantılı olduğu hipotezini ortaya koymuşlardır [15].

Uzun yıllardır enerji alanlarının, hücre farklılaşması, göç, yapışma ve hatta yara iyileşmesinin belirlenmesinde önemli roller oynayabileceği bildirilmiştir.

Bir ortopedi cerrahı olan Becker, yaptığı araştırmada iyileşen bir dokunun etrafında elektromanyetik dalgaların varlığını bildirmiş ve ‘yaralanma akımı’ olarak bilinen fenomeni gözlemlemiştir [16]. Daha yakın zamanda Hunckler ve ark. tarafından yayınlanan bir makalede, yaraların elektrostimülasyonunun yaralarda yenilenmeyi hızlandırmak için nasıl umut verici bir tedavi olduğu gösterilmiştir [17]. Ses, ısı ve ışığın hücreler üzerindeki etkileri incelenmiş ve hücresel değişiklikler olduğu bildirilmiştir. [18]. Kozmetik alanında, yeni çağ lazer uygulamalarının cildin antiagingine, neokollagenezise, termal/fotomekanik ‘enerjiye’ neden olduğu gösterilmiştir [19]. Yeni ultrason tabanlı ilaç dağıtım sistemleri, hücresel iyonik dengeyi etkilemek, topikal preparatları daha derine ulaştırmak için ses enerjisi kullanmaktadır [20].

specialist making face skin procedure with modern equipment
yeni çağ lazer uygulamaları
Photo by Anna Shvets on Pexels.com

Elektrik alanı, manyetik alan ve elektromanyetik alan tekniklerinin kombinasyonları, hücrelerin yüzeylere nasıl hareket ettiği ve yapıştığı hakkında yeni ve heyecan verici açıklamalar ortaya çıkarmıştır [21].

Titreşim tıbbı ve rejeneratif tıbbın geleceği beden ve hücresel süreçlerdeki sırların çözülmesine bağlıdır. Binlerce yıldır yaşamı yönettiği bilinen enerji kanalları ve hücresel arayüzler daha yeni anlaşılmaya başlanmıştır. Bilinen gerçeklerin ve kavramların ötesinde, vücuttaki birçok düzenleyici süreci etkileyen, görünmeyen güçler yeni keşfedilmektedir. Süptil enerjilerin, hücre davranışı, doku iyileşmesi, yenilenme üzerindeki etkileri anlaşılmaya çalışılmaktadır.

Günümüz bilim adamları, modern ekipmanlarla, eski kavramları alıp kullanabilir mi? Belki Qi akışı oluşturmak için kullanılan akupunktur iğnelerindeki basınç ölçülerek [22] veya çakra iyileşmesini ve çakra enerjisini kanalize ettikten sonra enflamatuar belirteçler değerlendirilerek titreşim tıp alanının gelişmesi sağlanabilir. Rejeneratif tıbbın ilerlemesi için, belki de bilim adamlarının eski tekniklerin güçlü bir bilgisine ve temeline sahip olması önem kazanmaktadır [23]. Bedenin ruhani haritaları tıpta ve temel bilimde bir ders olarak öğretilerek, insan vücudunun ‘çok boyutlu bir varlık’ olduğu temel bilgisine sahip olunması sağlanabilir. Rejeneratif tıp bilim adamının bir sonraki versiyonu, insan fizyolojisindeki enerji akışını anlamaya odaklanan ‘ruhani bilim adamı’ olabilir [24].

Kaynaklar

 1. Richard Gerber. Vibrational Medicine: The #1 Handbook of Subtle-Energy. Inner Traditions Publishing, NY, USA, 75–200 (2001).
 2. Stenudd Stephan. Life Energy Encyclopedia: Qi, Prana, Spirit, and Other Life Forces Around the World . CreateSpace Independent Publishing Platform, USA (2009).
 3. Moss L. Acupuncture and You: A New Approach to Treatment Based on the Ancient Method of Healing. Elek Publishers, London, UK (1972)
 4. Nightingale M. The Healing Power of Acupuncture. Sterling Publishing Co. Inc, NY, USA (1986).
 5. Ponce Pedro E. Eastern medicine collides with Western regulations at mass. Acupuncture school. The Chronicle of Higher Education (1993).
 6. Tugrul M. The mechanism of acupuncture and clinical applications. Int. J. Neurosci. 116(2), 115–125 (2006).
 7. Shankar D. Conceptual framework for new models of integrative medicine. J. Ayurveda Integr. Med. 1(1), 3–5 (2010).
 8. Patwardhan B. Bridging Ayurveda with evidence-based scientific approaches in medicine. EPMA J. 5(1), 19 (2014).
 9. Ghodke Y, Joshi K, Patwardhan B. Traditional medicine to modern pharmacogenomics: ayurveda prakriti type and CYP2C19 gene polymorphism associated with the metabolic variability. Evid. Based Complement. Alternat. Med. 2011, 249528 (2011).
 10. Beri K. The impact of the “yogic lifestyle” on cancer prognosis and survival: can we target cancer stem cells with yoga? Int. J. Yoga 10(2), 95–98 (2017)
 11. Beri K. Breathing to younger skin: “reversing the molecular mechanism of skin aging with yoga.” Future Science OA 2(2), FSO122 (2016).
 12. Cotˆ e A, Daneault S. Effect of yoga on patients with cancer: our current understanding. ´ Can. Fam. Phys. 58(9), e475–e479 (2012).
 13. Tolahunase M, Sagar R, Dada R. Impact of yoga and meditation on cellular aging in apparently healthy individuals: a prospective, open-label single-arm exploratory study. Oxid. Med. Cell. Longev. 2017, 7928981 (2017)
 14. Hankey A. Studies of advanced stages of meditation in the Tibetan Buddhist and Vedic Traditions. I: a comparison of general changes. Evid. Based Complement. Alternat. Med. 3(4), 513–521 (2006).
 15. Lefebvre VA. Theoretical modeling of the subject: Western and Eastern types of human reflexion. Prog. Biophys. Mol. Biol. doi:10.1016/j.pbiomolbio.2017.06.006 (2017)
 16. Becker RO. Stimulation of partial limb regeneration in rats. Nature 235(5333), 109–111 (1972).
 17. Hunckler J, de Mel A. A current affair: electrotherapy in wound healing. J. Multidiscip. Healthc. 10, 179–194 (2017).
 18. Ross CL, Siriwardane M, Almeida-Porada G et al. The effect of low-frequency electromagnetic field on human bone marrow stem/progenitor cell differentiation. Stem Cell Res. 15(1), 96–108 (2015).
 19. Beri K, Milgraum SS. Neocollagenesis in deep and superficial dermis by combining fractionated Q-switched ND:YAG 1,064-nm with topical plant stem cell extract and N-acetyl glucosamine: open case series. J. Drugs Dermatol. 14(11), 1342–1346 (2015).
 20. Oberli MA, Schoellhammer CM, Langer R, Blankschtein D. Ultrasound-enhanced transdermal delivery: recent advances and future challenges. Ther. Del. 5(7), 843–857 (2014).
 21. Ross CL. The use of electric, magnetic, and electromagnetic field for directed cell migration and adhesion in regenerative medicine. Biotechnol. Progress 33, 5–16 (2017).
 22. Julias M, Edgar LT, Buettner HM, Shreiber DI. An in vitro assay of collagen fiber alignment by acupuncture needle rotation. Biomed. Eng. Online 7, 19 (2008).
 23. Seth AK. The grand challenge of consciousness. Front. Psychol. 1, 5 (2010).
 24. Beri K. A future perspective for regenerative medicine: understanding the concept of vibrational medicine. Future Sci OA. 2018 Jan 5;4(3):FSO274.

Not: Bu yazı ‘Beri K. A future perspective for regenerative medicine: understanding the concept of vibrational medicine. Future Sci OA. 2018 Jan 5;4(3):FSO274.’ adlı orijinal makaleden derlenmiştir.

Reklam

keşifyolculuğum 🦋🧚‍♀️ tarafından yayımlandı

Duygu düşünce ve hislerimi dobra dobra paylaşıyorum, sözcüklerle dans ediyorum💫

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: